สหสุธา รับสมัครงาน

สหสุธารับสมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


อัพเดต: 19/04/2554

1. บัญชี-ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
2. จัดซื้อ-ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย จำนวน 3 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่เขียนแบบ จำนวน - อัตรา
5. โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างบ้าน อาคาร จำนวน 4 อัตรา
6. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
7. ผู้รับเหมาก่อสร้าง จำนวน - อัตรา    1) ตำแหน่ง : บัญชี-ธุรการ

จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงาน:งานประจำ

รายละเอียดงาน :
- งานธุรการและบัญชีเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 
สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
2. มีอายุ 23 ปี ขึ้นไป หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระทางการทหารแล้ว
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
4. มีบุคลิกดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
5. มีค่าล่วงเวลา(OT.) โบนัส เบี้ยขยัน ประกันสังคมตามกฎหมายแรงงาน
6.ควรมีใบผ่านงาน -ใบผ่านการอบรม มาแสดงด้วย

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- ระดับการศึุกษา : ปวช. ถึง ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ : 2 ถึง 5 ปี
- อายุ 23 - 35 ปี
- อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

เงินเดือน: 9,000 ถึง 15,000 บาท

สวัสดิการ: เงินเดือน , OT ,เบี้ยขยัน โบนัส ,ตามกฎหมายแรงงาน ,ประกันสังคม


    2) ตำแหน่ง : จัดซื้อ-ธุรการ

จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงาน:งานประจำ

รายละเอียดงาน :
- งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ และประสานงานในการซื้อวัสดุก่อสร้าง เปรียบเทียบราคา ทำใบขอซื้อ ติดต่อร้านค้า
 
สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
2. มีอายุ 23 ปี ขึ้นไป หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระทางการทหารแล้ว
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องก้บงานก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
4. มีบุคลิกดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
5. มีค่าล่วงเวลา(OT.) โบนัส เบี้ยขยัน ประกันสังคมตามกฎหมายแรงงาน
6.ควรมีใบผ่านงาน -ใบผ่านการอบรม มาแสดงด้วย

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- ระดับการศึุกษา : ปวช. ถึง ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ : 3 ถึง 5 ปี
- อายุ : 22 ถึง 35 ปี
- อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

เงินเดือน: 9,000 ถึง 15,000 บาท

สวัสดิการ :เงินเดือน , OT , โบนัส ,เบี้ยขยัน ตามกฎหมายแรงงาน ,ประกันสังคม
 


    3) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

จำนวน 3 อัตรา
ลักษณะงาน:งานประจำ

รายละเอียดงาน :
- รับการติดต่อจากลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ ทั้งทาง call in และ walk in สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับบ้านได้อย่างถูกต้อง
- ออกไปพบลูกค้าเพื่อเสนอแบบมาตรฐาน แนะนำแบบ หรือแก้ไขแบบเบื้องต้นที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้
- รับฟังการปรับแก้แบบจากลูกค้า วิเคราะห์ กับทีมสถาปนิก และวิศวกร แก้ไขแบบเบื้องต้นตามความต้องการของลูกค้าได้
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet, E-mail หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเสนอแบบลูกค้าได้ และทำงานเอกสารของบริษัทฯได้
- มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคงานก่อสร้าง เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ข้อมูลเทคนิคเกี่ยวกับบ้าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (หากมีรถยนต์ส่วนตัว จะสามารถเบิกค่าน้ำมันได้เมื่ออกไปพบลูกค้า)
 
สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
- มีบุคลิก หน้าตาดี มี ใจรักการบริการ มี SERVICE MIND ชอบการพบปะพูดคุย
- ชาย หรือ หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป (ถ้าเป็นชาย ต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว)
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
- ถ้ามีประสบการณ์ และมีความชำนาญในงานขายบ้าน และงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ งานบ้าน อาคาร คอนโด และงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เป็นผู้มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และร่าเริงอยู่เสมอ
-ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ รู้จักเส้นทางใน กทม.พอสมควร

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- ระดับการศึุกษา : ปวช. ขึ้นไป
- ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
- อายุ : 26 ปีขึ้นไป
- อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

เงินเดือน: 9,000 ถึง 12,000 บาท

สวัสดิการ :เงินเดือน , OT ,เบี้ยขยัน, โบนัส ,ตามกฎหมายแรงงาน ,ประกันสังคม, ค่าน้ำมัน, ค่าคอมมิชชั่น
 


    4) ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

จำนวน - อัตรา
ลักษณะงาน :งานประจำ

รายละเอียดงาน :
- เขียนแบบงานบ้านพักอาศัย 2-3 ชั้น

 สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. เขียนแบบบ้าน อาคาร โดยใช้โปรแกรม Auto CAD, 3D , Sketch-up หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบที่ทันสมัยกว่า
2.มีประสบการณ์ และความชำนาญในงานเขียนแบบ
3.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- ระดับการศึกษา :ปวช. ถึง ปริญญาตรี
- อายุ 23 ถึง 35 ปี
- อาศัยอยู่: กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

เงินเดือน: 9,500 ถึง 15,000 บาท

สวัสดิการ :เงินเดือน , OT ,เบี้ยขยัน โบนัส ,ตามกฎหมายแรงงาน ,ประกันสังคม
 


จำนวน 4 อัตรา
ลักษณะงาน :งานประจำ

รายละเอียดงาน :
- จัดลำดับขั้นตอนงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างหน้างาน ให้เป็นไปตามแบบ และแผนงานที่ถูกต้อง และปลอดภัย
- เคลีย์แบบ ถอดแบบปริมาณงาน และประมาณราคางานก่อสร้างได้
- สามารถติดต่อประสานงานหน้างาน กับเจ้าของบ้านได้
- Service Mind มีความอดทนและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์, จักรยานยนต์
-หากมีประสบการณ์ ควรมีใบผ่านงานมาแสดง

 สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป
2. มีอายุ 24 ปี ขึ้นไป สถานภาพโสต พ้นภาระทางการทหารแล้ว
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
4. มีที่พัก นอนในหน่วยงานได้ฟรี
5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
6. มี OT. เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าน้ำมัน ค่าโทร.ประกันสังคมตามกฎหมายแรงงาน
7.ให้นำใบผ่านงานมาแสดงด้วย
8.หากมีทีมงานก่อสร้างบ้านและอาคารฝีมือดีจะได้รับพิจารณาพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
- ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- เพศชาย
- อาศัยอยู่: กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

เงินเดือน: 9,500 ถึง 15,000 บาท

สวัสดิการ :เงินเดือน , OT , เบี้ยเลี้ยง,เบี้ยขยัน,โบนัส ,ตามกฎหมายแรงงาน ,ประกันสังคม,ค่าน้ำมัน,ค่าโทรศัพท์
 


     6) ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงาน :งานประจำ

รายละเอียดงาน :
- รับ-ส่งเอกสารของบริษัท
- ขับรถยนต์ และรถจักรยนต์ส่งของตามหน่วยงานก่อสร้าง
- ตรวจ/นับ เช็คของเข้า-ออกจากหน่วยงานก่อสร้าง Office ได้
- ตรวจเช็คเครื่องยนต์ ดูแลรักษา/ทำความสะอาดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้
- ช่วยงานเอกสาร Office ขั้นพื้นฐานได้
- หากเคยผ่านงานมา ต้องมีใบผ่านงานมาด้วย

สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. จบการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป
2. มีอายุ 25 ปีขึ้นไป พ้นภาระทางการทหารแล้ว
3. รู้จักเส้นทางการเดินทางในกทม. เส้นทางลัดต่างๆได้เป็นอย่างดี
4. ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
5. มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการเป็นพนักงานที่ดี
7. มี OT. เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง โบนัส ประกันสังคมตามกฎหมายแรงงาน
8. มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดี
9.ควรมีใบผ่านงานมาแสดง
10.มีที่พักแถวหน้ารามฯ หรือบางกะปิ หรือลาดพร้าว

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- ระดับการศึกษา: ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
- ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
- อายุ : 25 ถึง 35 ปี
- อาศัยอยู่: กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
 
เงินเดือน: 8,500 ถึง 10,000 บาท

สวัสดิการ
:เงินเดือน , OT , โบนัส ,ตามกฎหมายแรงงาน ,ประกันสังคม,เบี้ยเลี้ยง,เบี้ยขยัน


     7) ตำแหน่ง : ผู้รับเหมาก่อสร้าง

จำนวน - อัตรา
ลักษณะงาน: งานประจำ

รายละเอียดงาน :
- รับเหมาค่าแรง หรือ ทั้งค่าของและค่าแรง

สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
คุณสมบัติที่ต้องการ
- ฝีมือดี มีคุณภาพ
- บอกได้
- ฝึกได้
- แก้ไขงานได้
- ตรงต่อเวลา
- ติดต่อได้สะดวก
- ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย

ข้อมูลที่ท่านควรระบุ

1. ต้องการรับเหมางานประเภทใดบ้าง
2. ที่อยู่ปัจจุบัน
3. หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อ
4. สถานที่ที่ต้องการทำงาน
5. ยกตัวอย่างงานที่เคยรับเหมา รับกับบริษัทใด และตัวอย่างสัญญา
6. ยกตัวอย่างราคาค่าแรงที่ท่าทำได้ เช่น งานคอนกรีต กี่บาทต่อคิว งานเหล็กเสริมกี่บาทต่อกิโล งานปูกระเบื้องที่บาทต่อตารางเมตร
7. จำนวนคนงานที่จัดหาได้
8. เงื่อนไขที่ท่านต้องการจากทางบริษัทฯ

วิธีการสมัคร
สามารถสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (พร้อมหลักฐานการสมัครงาน) หรือโทรสอบถาม
คุณพัลลภ / ฝ่ายธุรการ
โทร. 02-542-2955-6 ต่อ 103 มือถือ 089-401-2277
E-mail : neon_loligon@hotmail.com
สามารถส่งข้อมูลของท่านมาตามที่อยู่
บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด 274/5-7 ซ.ลาดพร้าว 122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เอกสารในการรับสมัครผู้รับเหมา (เฉพาะค่าแรง)
สำหรับนิติบุคคล
1.หนังสือรับรองบริษัท
2.Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ของบริษัท และ/หรือ ของเจ้าของ)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของเจ้าของ)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน (ของเจ้าของ)
5. ภพ.20 , ภพ.01
6.ผลงาน (รูปถ่ายผลงาน/สัญญาเดิมที่เคยทำ)

สำหรับบุคคลธรรมดา
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ผลงาน (รูปถ่ายผลงาน/สัญญาเดิมที่เคยทำ)

เอกสารในการรับสมัครผู้รับเหมา (ทั้งค่าของและค่าแรง)
สำหรับนิติบุคคล
1.หนังสือรับรองบริษัท
2.Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ของบริษัท และ/หรือของเจ้าของ)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของเจ้าของ)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน (ของเจ้าของ)
5.ภพ.20 , ภพ.01
6.ผลงาน (รูปถ่ายผลงาน/สัญญาเดิมที่เคยทำ)

สำหรับบุคคลธรรมดา
1.Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.ผลงาน (รูปถ่ายผลงาน/สัญญาเดิมที่เคยทำ)

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- ระดับการศึกษา: ปวช. ขึ้นไป
- อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร
 
เงินเดือน: ตามตกลง

สวัสดิการ
:เงินเดือน , OT , โบนัส ,ตามกฎหมายแรงงาน ,ประกันสังคม,เบี้ยเลี้ยง,เบี้ยขยัน


ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

วิธีการสมัคร :

1. รับสมัครผ่านทาง E-mail : sahasutha@yahoo.com
2. ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์
(ดาว์นโหลดแบบฟอร์มการสมัคร กรอกข้อมูล แล้วส่งมา)
          หรือ
3. สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อ: คุณศุภวัช เมธาวุฒิคุณ - ฝ่ายบุคคล
บริษัท สหสุธา จำกัด (สำนักงานใหญ่)

274/5-7 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แยก 26 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง (รามคำแหง 65 ) กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-5422691-2 แฟกซ์ : 02-5422236
จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

อี-เมล์ : sahasutha@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.sahasutha.com

คลิกดูแผนที่

 หมายเหตุ
สามารถเดินทางมาได้ 2 เส้นทาง
1. ถนนรามคำแหง (เข้า ซอย.รามคำแหง 65)
2. ถนนลาดพร้าว (เข้า ซอย.ลาดพร้าว 122)
  ** สามารถนั่งรถมอเตอร์ไซต์เข้ามาที่แยก 26 (ข้างปั้มบางจาก)

โทร 0-2542-2955-6, 0-2542-2691-2, 0-2542-2244
E-mail. info@sahasutha.com
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน   บ.อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด  STBUILDER
Copyright ? 2004 SAHASUTHA CO.,LTD. All right reserved.
WEB SITE by  www.eTradeForce.com

บริษัท สหสุธา เรารับสร้างบ้านใส่ใจทุกรายละเอียด

รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น