สาระน่า่รู้ เกี่ยวกับบ้าน รับสร้างบ้าน แบบบ้านสองชั้น  
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ถมดินสร้างบ้าน
SAHASUTHA : รับสร้างบ้าน, แบบบ้านสองชั้น
ขั้นตอนการเตรียมที่ดินก่อสร้างบ้านที่สำคัญเช่นกันคือการถมดินในที่ดิน แต่ก่อนที่เราจะทำการถมดินนั้น สิ่งที่จะต้องทำก่อนคือ เราควรทำการรังวัดที่ดินก่อนจึงจะเริ่มต้นขั้นตอนการถมดิน ดังรูปภาพด้านล่าง
footer
footer
เมื่อเราทำการรังวัดเสร็จแล้ว ก็ถึงขั้นตอนปรับที่ดินของเรา ถ้าที่ดินเป็นหลุมเป็นบ่อและมีขยะ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างผู้รับเหมาถมดิน เก็บกวาดขยะจนถึงชั้นดินเดิม ก่อนเริ่มการถมดิน
footer
footer
footer
เมื่อเสร็จขั้นตอนการปรับสภาพดินแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเริ่มถมดินแล้วนะครับ ติดตามตอนต่อไปครับ>>>>
footerรับสร้างบ้าน แบบบ้านสองชั้น
โทร 0-2542-2955-6, 0-2542-2691-2, 0-2542-2244
E-mail. info@sahasutha.com
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน   บ.อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด  STBUILDER
Copyright ? 2004 SAHASUTHA CO.,LTD. All right reserved.
WEB SITE by  www.eTradeForce.com

บริษัท สหสุธา เรารับสร้างบ้านใส่ใจทุกรายละเอียด

รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น