สาระน่า่รู้ เกี่ยวกับบ้าน รับสร้างบ้าน แบบบ้านสองชั้น  
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
บ้านใหม่ จะจ่ายสดหรือกู้ดี
SAHASUTHA : รับสร้างบ้าน, แบบบ้านสองชั้น
บ้านใหม่ จะจ่ายสดหรือกู้ดี
วันนี้ผู้เขียนขออนุญาตนำกราฟมาประกอบเรื่อง ซึ่งเป็นกราฟที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ร่วมมือกัน ทำวิจัยเพื่อหาดัชนีราคาก่อสร้างบ้านมาตรฐาน เทียบกับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างบ้าน เพื่อให้ท่านผู้อ่านและผู้สนใจพิจารณาประกอบการตัดสินใจว่า หากท่านจะปลูกสร้างบ้านในช่วงนี้ แล้วมีงบประมาณอยู่จำนวนหนึ่ง ควรใช้เงินสดที่ท่านมี หรือใช้เงินสดที่มีอยู่บางส่วนแล้วกู้กับสถาบันการเงินเพิ่มเติม เพื่อแบ่งเงินสดที่มีอยู่นั้นไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น
เราสามารถพิจารณากราฟได้ดังนี้
1. ข้อมูลได้ทำการเก็บตัวเลขตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งเป็นปีฐาน โดยกำหนดให้ดัชนีเป็น 100
2. กราฟเส้นสีแดง จะเป็นการเพิ่มขึ้นทุกปีของราคาวัสดุก่อสร้าง เฉลี่ย 4% ถึง 5% ต่อปี
3. กราฟเส้นสีน้ำเงิน จะเป็นการเพิ่มขึ้นทุกปีของดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้าน มาตรฐานเฉลี่ย 3% ต่อปี
4. จนถึงปลายเส้นกราฟด้านขวา ท่านผู้อ่านจะพบว่า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง มีความลาดชันขึ้นสูงมากกว่า ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้าน กราฟบอกว่าราคาค่าก่อสร้างบ้านสูงขึ้น น้อยกว่า ราคาวัสดุก่อสร้าง นั่นเป็นเพราะอัตรากำไรของผู้รับสร้างบ้านลดลง เพราะมีการแข่งขันกันสูงขึ้น
พอสรุปได้ว่าราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน สูงขึ้นทุกปี เฉลี่ย 3% และมีแนวโน้มจะสูงแบบก้าวกระโดดในปลายปี 2554 ต่อเนื่องไปถึงกลางปี 2555 เพราะค่าน้ำมัน ค่าแรงงาน อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้วสูงขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นด้วย

ถ้าท่านตั้งใจจะปลูกบ้าน 300 ตารางเมตร ใช้งบประมาณ 4.5 - 5 ล้านบาท แล้วมีเงินสดอยู่มากกว่า 6 ถึง 7 ล้านบาท พร้อมทั้งมีที่ดินอยู่แล้ว ผมคงแนะนำให้ใช้เงินสดปลูกได้เลยครับ เพราะทันทีที่ท่านปลูกสร้างบ้านหลังนี้แล้วเสร็จ มูลค่าบ้านที่แท้จริง จะสูงกว่าเงินงบประมาณที่ท่านจ่ายไปทั้งหมด 5 ถึง 10% เลยทีเดียว

แต่ถ้าท่านตั้งใจจะปลูกบ้าน 300 ตารางเมตร ใช้งบประมาณ 4.5 - 5 ล้านบาท ก้อนเดียวกัน หลังเดียวกัน มีที่ดินเป็นชื่อของท่านอยู่แล้ว แต่มีเงินสดอยู่ประมาณ 3 ถึง 4 ล้านบาท ผู้เขียนแนะนำให้กู้เงินกับสถาบันการเงินมาสมทบกับเงินที่ท่านมีอยู่บางส่วน แล้วตัดสินใจรีบสร้างบ้านเลย โดยอาจขอกู้เต็มวงเงินของมูลค่าบ้านเลยครับ เงินสดที่เรามีอยู่ 3 - 4 ล้านบาทนี้ เอาไว้ซื้อ แอร์, เฟอร์นิเจอร์, เหล็กดัด-มุ้งลวด จัดสวน ฯลฯ ได้เลย เหตุผลสนับสนุนให้กู้สถาบันการเงินปลูกสร้างบ้าน ผู้เขียนมีเหตุผลสนับสนุนบางข้อที่เห็นชัดดังนี้ครับ
1. ท่านเก็บเงินให้ครบเพื่อสร้างบ้านหลังนี้ไม่ทัน กับการสูงขึ้นของราคาค่าก่อสร้างบ้าน พอท่านเก็บได้ 4.5 - 5 ล้านบาท บ้านหลังเดิม 300 ตารางเมตร ก็จะมีราคาสูงขึ้นมากกว่า 5 ล้านบาทไปแล้ว
2. ทันทีที่ท่านปลูกบ้านเสร็จในราคาและงบประมาณข้างต้น ท่านจะได้บ้านที่มีมูลค่าสูงขึ้น 5 ถึง 10%
3. ได้บ้านที่ตั้งใจปลูกให้รางวัลแก่ตนเองและสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ได้ความภาคภูมิใจให้ตนเอง
สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านได้บ้านที่ตั้งใจเอาไว้ สมความปรารถนาครับ
footerรับสร้างบ้าน แบบบ้านสองชั้น
โทร 0-2542-2955-6, 0-2542-2691-2, 0-2542-2244
E-mail. info@sahasutha.com
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน   บ.อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด  STBUILDER
Copyright ? 2004 SAHASUTHA CO.,LTD. All right reserved.
WEB SITE by  www.eTradeForce.com

บริษัท สหสุธา เรารับสร้างบ้านใส่ใจทุกรายละเอียด

รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น