สาระน่า่รู้ เกี่ยวกับบ้าน รับสร้างบ้าน แบบบ้านสองชั้น  
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
5 ขั้นตอนในการสร้างบ้าน
SAHASUTHA : รับสร้างบ้าน, แบบบ้านสองชั้น
 
 

      1. สนใจสอบถามเลือกแบบบ้านให้เหมาะสมกับผังที่ดินโฉนด และความต้องการใช้สอย

      2. สำรวจที่ดิน ดูทิศทางแดด ลม ดูคมนาคม ขนส่ง เงื่อนไขที่ดิน และเสนอราคาประเมิน ตามรายการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง    โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

      3. วางมัดจำ 100,000.- บาท หรือแล้วแต่ยอดก่อสร้าง  เซ็นเอกสารเตรียมยื่นขออนุญาต ฯลฯ ปรึกษาหารือรายการเปลี่ยนแปลงอีกเล็กน้อย

      4. เซ็นสัญญาหลังจากยืนยันรายการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ  ชำระ 10% ของราคาบ้าน หักลบมัดจำ 100,000.- บาท หรือแล้วแต่ยอดก่อสร้าง รวมรายการเปลี่ยนแปลงก่อนเริ่มงานเขียนแบบรายละเอียด และแบบโครงสร้าง แล้วจึงยื่นเอกสารพ้อมแบบทั้งหมดเพื่อขออนุญาตกับส่วนราชการ

      5. เมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการ และสถานที่ปลูกสร้างสมบูรณ์ และได้รับมอบพื้นที่แล้ว บริษัทฯ จะเริ่มก่อสร้างบ้านเป็นลำดับต่อไป ซึ่งจะมีลำดับขั้นตอนเพื่อแบ่งงวดในการชำระเงินในหมวดถัดไป

 รับสร้างบ้าน แบบบ้านสองชั้น
โทร 0-2542-2955-6, 0-2542-2691-2, 0-2542-2244
E-mail. info@sahasutha.com
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน   บ.อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด  STBUILDER
Copyright ? 2004 SAHASUTHA CO.,LTD. All right reserved.
WEB SITE by  www.eTradeForce.com

บริษัท สหสุธา เรารับสร้างบ้านใส่ใจทุกรายละเอียด

รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น