ข่าวสารเกี่ยวกับการ รับสร้างบ้าน ออกแบบบ้านสองชั้น  
 
 
 
   
  สหสุธารับสร้างบ้าน มีข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่น่าสนใจ ซึ่งมีการประมวลภาพ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ให้ท่านได้ชมดังนี้...
   
 

สหสุธา รับมอบรางวัลฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน
การันตีคุณภาพและความประหยัด

     ตั้งแต่เริ่มกระแส “บ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” มาหลายปีแล้ว สหสุธา ได้ศึกษาแนวทางการในออกแบบและวัสดุก่อสร้างที่มีผลต่อความสามารถในการประหยัดพลังงานในอาคาร เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการออกแบบบ้านและการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างของบริษัท ให้สามารถออกแบบบ้านที่ประหยัดพลังงานอย่างปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยให้กับลูกค้าทุกหลัง

     เมื่อปี 2551 บริษัท สหสุธา จำกัด ได้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และทราบถึงปัจจัยและหลักเกณฑ์การพิจารณาบ้านประหยัดพลังงาน โดย สหสุธา ได้นำหลักเกณฑ์ต่างๆ มาปรับให้เข้ากับวิธีการก่อสร้าง รวมถึงรายละเอียดวัสดุของบริษัทให้ดีขึ้น

คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ รับมอบรางวัล ฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน
คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหสุธา จำกัด
รับมอบป้ายฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน ระดับ
"ดีมาก"

คุณพัลลภ จันทรดิลกรัตน์ รับมอบรางวัล ฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน
คุณพัลลภ  จันทรดิลกรัตน์ วิศวกรประจำ บริษัท สหสุธา จำกัด
รับมอบป้ายฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน ระดับ
"ดี"

     และในปี 2554 นี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2552) ได้เข้าตรวจดูผลงานบ้านตามที่ สหสุธา ส่งเข้าประเมิน สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประเมินทั้ง 2 หลังนั้น ได้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีสิทธิ์ได้รับป้ายฉลากรางวัลถึง 2 รางวัลด้วยกัน โดยแบบบ้าน STE-212 ได้รับรางวัลดีมาก และ แบบบ้าน STE-213 ได้รับรางวัลดี ซึ่งรางวัลที่ได้รับมอบนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้ประกอบการ และผู้บริโภคที่จะก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนั้นเป็นการรณรงค์ และส่งเสริมให้แก่ผู้สนใจทั่วไปที่ตั้งใจจะมีบ้านประหยัดพลังงานเป็นของตัวเองในงบประมาณที่วางไว้

แบบบ้าน STE-212 ได้รับรางวัล ฉลากอาคารประหยัดพลังงานระดับดีมาก
แบบบ้าน STE-212 ได้รับฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน ระดับดีมาก

แบบบ้าน STE-213 ได้รับรางวัล ฉลากอาคารประหยัดพลังงานระดับดี
แบบบ้าน STE-213 ได้รับฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน ระดับดี

 
 วันที่ 8 ก.ค 54
   
 
โทร 0-2542-2955-6, 0-2542-2691-2, 0-2542-2244
E-mail. info@sahasutha.com
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน   บ.อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด  STBUILDER
Copyright ? 2004 SAHASUTHA CO.,LTD. All right reserved.
WEB SITE by  www.eTradeForce.com

บริษัท สหสุธา เรารับสร้างบ้านใส่ใจทุกรายละเอียด

รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น