ข่าวสารเกี่ยวกับการ รับสร้างบ้าน ออกแบบบ้านสองชั้น  
 
 
 
   
  สหสุธารับสร้างบ้าน มีข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่น่าสนใจ ซึ่งมีการประมวลภาพ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ให้ท่านได้ชมดังนี้...
   
 
บริษัท สหสุธา จำกัด ลูกค้า คือ พนักงานขาย (อีกคน) ของเรา
        ปัญหาของคนอยากมีบ้านใหม่ โดยเฉพาะความฝันที่
ต้องการมีบ้านในแบบ ในทำเลที่ต้องการ ไม่ได้ถูกจำกัด
เฉพาะในเรื่องเงินทุนเท่านั้น แต่การเลือกผู้ที่จะมาช่วย
สานฝันให้เป็นจริง ก็เป็นเรื่องปวดหัวไม่ใช่น้อย เพราะ
เขาเหล่านั้น สามารถทำให้ “บ้านเป็นวิมานของเรา” หรือ
“สร้างบ้านผิด คิดจนบ้านพัง” ได้พอๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของแบบบ้าน การเลือกใช้วัสดุ การก่อสร้าง ซึ่งว่า
กันว่ามีกระบวนการนับร้อยรายการ มีคนเกี่ยวข้องนับร้อย
คน ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ประการสำคัญผู้ช่วยทำ
ความฝันให้เป็นจริงนั้นจะสร้างเสร็จตามกำหนดเวลาหรือ
ไม่ ค่าใช้จ่ายจะบานปลายมากน้อยเพียงไร
      ยิ่งในปัจจุบัน กระแสเรื่องสิ่งแวดล้อม การลดการใช้
พลังงาน เป็นกระแสหลักที่ทำให้ผุ้คนรู้สึกว่าเมื่อจะสร้าง
บ้านใหม่ทั้งที ก็อยากให้สามารถตามกระแส ช่วยลดโลก
ร้อนได้
      จะปรึกษาใครดีล่ะ ในเมื่อไม่มีเพื่อนเป็นวิศวกรหรือ
สถาปนิก ครั้นจะค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเอง ก็กลัวจะเป็น
สถาปนึกเสียเปล่า ๆ
      GuRu Profile ฉบับประเดิม ศักราชใหม่ ชวนไปพบ
กับกูรุอีกท่านหนึ่งที่คลุกคลีกับงานรับสร้างบ้านมากว่า
20 ปี ด้วยนโยบายซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัดและราคา
สมเหตุสมผล
      คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท
สหสุธา เล่าถึงความเป็นมาว่า สหสุธาก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่
30 มีนาคม 2532 โดยวัตถุประสงค์ คือให้บริการครบ
วงจรทางด้านวิศวกรรมและด้านสถาปัตยกรรม เกี่ยวกับ
งานโครงสร้าง และรูปแบบภายใน ภายนอกตัวอาคาร
โดยยึดนโยบายที่มุ่งเน้นความสำคัญในด้าน
      ความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา กับลูกค้า ให้สมกับความ
ไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้
      ความขยัน โดยการเอาใจใส่บ้านลูกค้าเหมือนบ้าน
ของตัวเอง แม้แต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ลูกค้าอาจ
มองข้าม

      ความประหยัดให้กับลูกค้า โดยเลือกใช้วัสดุที่ดี ราคาไม่แพงมากเกินไป อธิบายข้อดี
ข้อเสียของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้คุ้มค่ากับเงินของลูกค้าที่ต้องจ่าย ตาม
สไตล์ของลูกค้าแต่ละราย
      คิดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอย่างสมเหตุสมผล ยุติธรรม โดยลูกค้าต้องได้บ้าน
ที่คุณภาพดี
      ซึ่งจากความมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องนี้เอง สหสุธาจึงมีงานรับสร้างบ้านเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอด 20 กว่าปี ด้วยการบอกต่อจากลูกค้าที่พึงพอใจในคุณภาพจน
เปรียบเสมือน พนักงานขายอีกคนของบริษัท

      นอกจากนี้คุณวิบูล ยังเปิดเผยว่าสหสุธามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้วัสดุทด
แทน และใช้วัสดุที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน และได้มีการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน
บ้านอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับผู้สนใจที่จะปลูกบ้านใหม่ ที่ต้องการให้บ้าน
หลังใหม่ที่จะอยู่นั้น ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรลงได้โดยบริษัทจะให้คำแนะนำการใช้
ระบบหรือวัสดุก่อสร้างที่มีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร พร้อม
กับประเมินความคุ้มทุนหากเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างที่ช่วยประหยัดพลังงานภายในบ้านให้ โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย
      ในส่วนของแบบบ้านสหสุธามีให้เลือกมากกว่า 100 แบบหรือหากยังไม่พอใจ จะให้
สหสุธาออกแบบให้ก็มีให้บริการ นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษา ฮวงจุ้ยสร้างบ้าน กับ
ซินแสที่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ฮวงจุ้ย ให้การรับประกันงานทั่วไป 1 ปี, รับประกับงานโครง
สร้าง 5 ปี, รับประกันงานป้องกันปลวก 3 ปี รวมทั้งให้คำปรึกษาและให้ความเห็นต่างๆ ใน
ทุกขั้นตอนการสร้างบ้าน ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนสร้างบ้านจนสร้างบ้านแล้วเสร็จ บริการ
ติดต่อหน่วยงานราชการ และสถาบันการเงินให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
      สร้างบ้านกับสหสุธา... ไม่บานปลาย
      คุณวิบูลเปิดเผยว่าการทำงานของสหสุธาจะทำงานกันอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของบ้าน โดย
ระหว่าง ขั้นตอนออกแบบบ้าน ทางสหสุธาจะแนะนำให้เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริง เพื่อ
ให้สามารถควบคุมงบประมาณไม่ให้มากเกินกว่าที่ตั้งเอาไว้ อีกทั้งยังอธิบายถึงข้อดีข้อเสีย
ในวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการจะใช้งานในบ้าน รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
รวมทั้งรายละเอียดบางอย่างที่ต้องการทราบเป็นเพิเศษ
      ใน ขั้นตอนเซ็นสัญญาสร้างบ้าน ทางสหสุธาจะชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่มีระบุไว้ใน
สัญญา ว่ามีความสำคัญมากน้อยอย่างไร เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่ปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้วอาจจะ
เป็นค่าใช้จ่าย หรือสิ่งใดที่สามารถแก้ไขก่อนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
      ในส่วน ขั้นตอนการสร้างบ้าน ทีมงานจะมีการตรวจสอบงานอยู่ตลอดเวลา กระทั่งการ
ส่งงวดงานให้กับเจ้าของบ้านเพื่อให้สามารถติดตามขั้นตอนการสร้างบ้านได้อยู่ตลอดเวลา
และก่อนการเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่นำเข้าไปใช้ในบ้านทางสหสุธาจะแจ้งให้ทราบ เพื่อให้มี
ระยะเวลาในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการอย่างเพียงพอ เพราะการเลือกวัสดุที่ล่าช้า หรือ
เลือกวัสดุนั้นแล้วไม่สวยงามถูกใจ อาจทำให้ระยะเวลาการสร้างบ้านของท่านต้องยืดออกไป
ได้
      และนี่คือที่มาของคำว่า สร้างบ้านกับสหสุธา งบไม่บานปลาย
 
ที่มา : นิตยสาร D&D ฉบับ เดือน มกราคม 2011
 
   
 
โทร 0-2542-2955-6, 0-2542-2691-2, 0-2542-2244
E-mail. info@sahasutha.com
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน   บ.อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด  STBUILDER
Copyright ? 2004 SAHASUTHA CO.,LTD. All right reserved.
WEB SITE by  www.eTradeForce.com

บริษัท สหสุธา เรารับสร้างบ้านใส่ใจทุกรายละเอียด

รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น