ข่าวสารเกี่ยวกับการ รับสร้างบ้าน ออกแบบบ้านสองชั้น  
 
 
 
   
  สหสุธารับสร้างบ้าน มีข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่น่าสนใจ ซึ่งมีการประมวลภาพ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ให้ท่านได้ชมดังนี้...
   
 
รับสร้างบ้านเร่งยกระดับมาตรฐาน รุกตั้งศูนย์ข้อมูลฯ เน้นการพัฒนาด้านข้อมูลและงานวิจัย
รับสร้างบ้านเร่งยกระดับมาตรฐาน
รุกตั้งศูนย์ข้อมูลฯ เน้นการพัฒนาด้านข้อมูลและงานวิจัย
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านชู 3 กลยุทธ์หลัก เร่งยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้าน ตั้งศูนย์ข้อมูลธุรกิจรับสร้างบ้าน หวังสร้างเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสาร และเจาะลึกงานวิจัยผู้บริโภค เล็งผลช่วยพัฒนาศักยภาพของบริษัทรับสร้างบ้านให้เพิ่มขึ้น พร้อมเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากิจกรรมร่วมกัน เร่งพัฒนาศักยภาพสมาชิกผ่านการฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) คาดการณ์ตลาดรับสร้างบ้านปี 2553 เติบโต 5%
      นายวิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สหสุธา จำกัด ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยถึงนโยบายการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปี 2554 โดยจะมุ่งยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพในธุรกิจรับสร้างบ้านอย่างเข้มข้นมากขึ้น ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก คือ
 
      1.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Information Center) เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจรับสร้างบ้าน รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล่าสุดสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่จะเข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูลและให้คำปรึกษาในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน คาดว่าจะสามารถจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดังกล่าว ได้ในช่วงต้นปี 2554 ทั้งนี้นอกจากศูนย์ข้อมูลสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับสร้างบ้านแล้ว ยังจะจัดทำวิจัยหัวข้อต่างๆ อย่างจริงจัง อาทิ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ การวิจัยด้านการพัฒนาตลาดรับสร้างบ้าน ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกต่อไป อีกทั้งยังจะโฟกัสที่การจัดสัมมนาทางวิชาการ ทั้งในส่วนของการให้ข้อมูลในเชิงธุรกิจกับผู้ประกอบการในวงการ รวมถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเพิ่มขึ้นด้วย

      2. การพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากในปัจจุบัน สมาคมฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทำให้ได้รับเชิญและเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจรับสร้างบ้าน ดังนั้นในปี 2554 สมาคมฯ จึงตั้งเป้าที่จะสานต่อเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดทำโครงการบ้านยิ้มร่วมกับ สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสมาคมฯ จะมอบแบบบ้านให้กับ กทม. เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนผู้สนใจทำการปลูกสร้างบ้าน คาดว่าโครงการความร่วมมือดังกล่าวจะเริ่มต้นได้ในช่วงไตรมาส 1/2554 นอกจากนี้ยังมีโครงการความร่วมมือที่อยู่ระหว่างการเจรจาอีกหลายส่วน ที่จะสานต่อ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูล การนำเสนอแนวทางและการพัฒนาตลาดที่อยู่อาศัย ฯลฯ
      3. การเร่งพัฒนาศักยภาพของสมาชิกให้แข็งแกร่ง ทั้งในเชิงวิชาชีพ และเชิงของธุรกิจ ผ่านการจัดฝึกอบรม และสัมมนาในหัวข้อต่างๆ รวมถึงการสานต่อกิจกรรม การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ให้มีขนาดของกลุ่มที่เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ใหญ่ขึ้น และมีความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาร่วมมากขึ้น โดยในส่วนของโครงการจับคู่ทางธุรกิจนั้นในปี 2554 คาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มดีลทางธุรกิจได้มากกว่าในปีที่ผ่านมา

      “ทั้ง 3 เรื่องถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับของธุรกิจรับสร้างบ้านให้มีความเป็นมืออาชีพ และได้รับการยอมรับจากทั้งผู้ประกอบการด้วยกันเองและผู้บริโภค โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับสร้างบ้านโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ขณะเดียวกัน ศูนย์ข้อมูลของรายังให้ความสำคัญกับการทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยเพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด” นายวิบูล กล่าว

      นายวิบูล กล่าวต่อไปว่า สำหรับในส่วนของภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านปี 2553 นั้น ในช่วงไตรมาส 2 ธุรกิจรับสร้างบ้านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในกรุงเทพฯ พอสมควร แต่ตัวเลขการปลูกสร้างบ้านยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2553 ตัวเลขการปลูกสร้างบ้านยังมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 ซึ่งจากข้อมูลของฝ่ายวิชาการของสมาคมฯ คาดว่า มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจรับสร้างบ้านในปี 2553 น่าจะมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 11,500 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นจากปี 2554 อยู่ประมาณ 5% ขณะที่ในปี 2554 ทางสมาคมฯ ยังตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ประมาณ 5-10%
     ฺที่มา : หนังสือพิมพ์ Global Business ฉบับวันที่ 20 พ.ย. - 4 ธ.ค. 53
   
 
โทร 0-2542-2955-6, 0-2542-2691-2, 0-2542-2244
E-mail. info@sahasutha.com
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน   บ.อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด  STBUILDER
Copyright ? 2004 SAHASUTHA CO.,LTD. All right reserved.
WEB SITE by  www.eTradeForce.com

บริษัท สหสุธา เรารับสร้างบ้านใส่ใจทุกรายละเอียด

รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น