ข่าวสารเกี่ยวกับการ รับสร้างบ้าน ออกแบบบ้านสองชั้น  
 
 
 
   
  สหสุธารับสร้างบ้าน มีข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่น่าสนใจ ซึ่งมีการประมวลภาพ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ให้ท่านได้ชมดังนี้...
   
 
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดกิจกรรม "จับคู่ทางธุรกิจ" ดึง 69 บริษัทสมาชิกสมาคมเปิดโมเดลธุรกิจใหม่
       สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดโมเ้ดลธุรกิจใหม่จัด
กิจกรรม "จับคู่ทางธุรกิจ" เปิดโอกาสกลุ่มบริษัทรับสร้าง
บ้านได้พบปะผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง คาดช่วยกลุ่มธุรกิจของสมาชิกมีความแข็งแกร่งขึ้น
ชี้มีดีลใหม่ๆ เพิ่มขึ้นแน่ เล็งให้กิจกรรมนี้เป็นศูนย์กลางของ
สมาชิก เพื่ออัพเดทสินค้าและบริการในอนาคต


     วิบูล จันทรดิลกรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวว่า
ปัจจุบันสมาคมฯ โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ริเริ่มโครงการจับ
คู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างธุรกิจรับสร้างบ้านกับ
ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และบริการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมด้านการตลาดให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ ให้มีความ
แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสมาชิกด้วยกัน โครงการดังกล่าวได้มีการรวบรวม
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้
ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้จัดจำหน่าย รวมถึงผู้ให้บริการด้านต่างๆ
มารวมตัวกัน พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ เปิด
โอกาสให้มีการเจรจาทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ตามที่จะตกลงกัน

     ทั้งนี้ กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลทางธุรกิจที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการให้แก่สมาชิก ซึ่งนอกจากจะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกแล้ว ยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปพร้อมๆ กัน โดยครั้งนี้มีกลุ่มผู้ผลิตวัสดุก่อสร้่าง ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 69 บริษัท จากสมาชิกสมาคมฯ ทั้งหมด 93 บริษัท คิดเป็น 74% ซึ่งครอบคลุมทุกธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบริษัทรับสร้างบ้าน ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เหล็ก สี ปูน โครงหลังคา กระเบื้องหลังคา บานประตู หน้าต่าง ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก โดยสัดส่วนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่มาร่วมงานอยุ่ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน ทำให้การซื้อขายภายในงานสามารถทำได้คล่องตัวมากขึ้น
 
       "เราต้องการสร้างเวทีกลางให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
และทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งการเริ่มต้นในครั้งนี้ถือว่าประสบความ
สำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเกินความ
คาดหมายที่ได้ตั้งเป้าไว้ ดัีงนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปจึงมี
แนวคิดที่จะขยายรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่ง
ขึ้น"
คุณวิบูล กล่าว

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว คาดว่าน่าจะมีดีลทางธุรกิจเกิดขึ้น
หลายดีล การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต้องการให้บรรยากาศของ
งานเป็นเหมือนงานแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจไปพร้อมๆ
กัน ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์ทั้งบริษัทรับสร้างบ้านกับผู้ผลิต
ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องแล้ว ในอนาคตการจัดกิจกรรมดังกล่าวน่าจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีให้สมาคมฯ สามารถขยายฐานสมาชิกออกไปในวงกว้าง เกิดความหลากหลายในสินค้าและบริการของสมาชิกด้วยกันเอง นำมาซึ่งการซื้อขายภายในกลุ่มสมาชิก ทั้งนี้ ในอนาคตสมาคมฯ คาดว่างานดังกล่าวน่าจะกลายเป็นงานที่มีการอัพเดทนวัตกรรมของสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ และเป็นแหล่งที่รวมสินค้าและบริการที่มีความสมบูรณ์แบบงานหนึ่ง
     ฺที่มา : Construction & Property ฉบับ กันยายน - ตุลาคม 2553
   
 
โทร 0-2542-2955-6, 0-2542-2691-2, 0-2542-2244
E-mail. info@sahasutha.com
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน   บ.อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด  STBUILDER
Copyright ? 2004 SAHASUTHA CO.,LTD. All right reserved.
WEB SITE by  www.eTradeForce.com

บริษัท สหสุธา เรารับสร้างบ้านใส่ใจทุกรายละเอียด

รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น